TITJUR Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 21. marca 2014. # FTI Touristik GmbH proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Vec T-81/13. FTI Touristik/ÚHVT (BigXtra)