Hauer TITJUR Rozsudok Súdneho dvora z 13. decembra 1979. # Liselotte Hauer proti Land Rheinland-Pfalz. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße - Nemecko. # Vec 44/79.