Mål T-551/11: Talan väckt den 19 oktober 2011 — BSI mot rådet