Vec T-457/12: Uznesenie Všeobecného súdu z  24. októbra 2013 — Stromberg Menswear/ÚHVT — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG) ( „Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka Spoločenstva STORMBERG — Žaloba proti návrhu na konverziu ochrannej známky Spoločenstva na prihlášky národných ochranných známok — Neprípustnosť žaloby pred odvolacím senátom — Žaloba, ktorá je zjavne bez právneho základu“ )