Návrhy generálneho advokáta - Warner - 9. júla 1975. # Gaetano Bonaffini a iní proti Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Pretura di Enna - Taliansko. # Vec 27-75. TITJUR Bonaffini a i.