Sammanfattning av yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om kommissionens meddelande ”Den digitala agendan för Europa – Drivkraft för den europeiska digitala tillväxten”