Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k oznámeniu Komisie „Digitálna agenda pre Európu – Digitalizácia ako hnacia sila rastu“