Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 1 ods. 2 časti I protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu k štátnej pomoci poskytnutej bankám Arion Banki a Islandsbanki prostredníctvom dohody o úveroch so zmenenými podmienkami splácania