2014/503/ΕΕ: Απόφαση αριθ. 1/2014 της μεικτής επιτροπής της περιφερειακης σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, της 21ης Μαΐου 2014 , όσον αφορά τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της