SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Súhrnná správa o fungovaní garančného fondu