Nimekiri liikmesriikide õiguses reguleeritud usaldusfondide (trusts) ja sarnaste õiguslike üksuste kohta, millest on komisjonile teatatud (Käesolev tekst tühistab ja asendab ELTs C 434, 27.12.2019, lk 27 avaldatud teksti) 2020/C 136/05