Rozhodnutie Komisie z 09/07/2015 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.7683 - ARDIAN FRANCE / GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT / MAXEDA DIY GROUP) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)