Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1729 af 17. november 2020 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2013/652/EU (meddelt under nummer C(2020) 7894) (Kun den engelske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst)