Korigendum k rozhodnutiu riaditeľa Europolu z 18. apríla 2014 , ktorým sa vykonáva rozhodnutie správnej rady Europolu zo 16. novembra 1999 o prijatí podmienok a postupov, ktoré ustanovil Europol pre dane, ktoré sa uplatňujú na platy a odmeny vyplácané zamestnancom Europolu v prospech Europolu ( Ú. v. EÚ C 211, 5.7.2014 )