Rozhodnutie Komisie z 31/08/2018 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.8983 - SPIGAS S.r.l. / CANARBINO S.p.A. / MIOGAS S.r.l.) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)