Decyzja nr 1/2020 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 31 lipca 2020 r. dotycząca zmiany załącznika 12 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi [2020/1386]