Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2412 z 18. decembra 2015, ktorým sa stanovujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2016 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 442/2009 v odvetví bravčového mäsa