TITJUR Régie Networks a NRJ Global/Komisia Uznesenie Všeobecného súdu (it-Tielet Awla) zo 14. mája 2013. # Régie Networks a NRJ Global proti Európskej komisii. # Žaloba o neplatnosť - Štátna pomoc - Schéma pomoci zavedená Francúzskom v prospech rozhlasového vysielania - Rozhodnutie nevzniesť námietky - Neexistencia záujmu na konaní - Zjavná neprípustnosť. # Vec T-273/11.