Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie zo zasadnutia z 15. júna 2015 k predbežnému návrhu rozhodnutia vo veci AT.40055 – Nezávislé kúrenie do áut – Spravodajca: Bulharsko