SKRIFTLIG FRÅGA E-0876/01 från Niels Busk (ELDR) till kommissionen. Livsmedelsbistånd till Ryssland.