Rozhodnutie Komisie z 18/12/2014 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.7470 - SCHIBSTED / TELENOR / SOBAZAAR JV) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)