Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7754 – Blackstone/Corsair Capital/First Eagle) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)