Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 869/2013 z  10. septembra 2013 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny