Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1370 zo 7. augusta 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny