Vec T-407/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. februára 2013 — Ubee Interactive/ÚHVT — Augere Holdings (Netherlands) (Ubee Interactive) ( „Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“ )