Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2015/1710 z 29. apríla 2015 o účtovnej závierke spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013