Oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti vyrovnávacích opatrení uplatniteľných na dovoz určitých systémov grafitových elektród s pôvodom v Indii