Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1163, annettu 6 päivänä elokuuta 2020, luvan antamisesta sienistä valmistetun D2-vitamiinijauheen saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)