Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1163 af 6. august 2020 om tilladelse til markedsføring af svampepulver med indhold af vitamin D2 som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EØS-relevant tekst)