Oznámenie Komisie týkajúce sa množstva, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa pridá k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2015 v rámci určitých kvót otvorených Úniou pre výrobky v odvetviach hydinového mäsa, vajec a vaječného albumínu