Kohtuasi C-299/12: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 18. juuli 2013 . aasta otsus (Nejvyšší správní soud’i — Tšehhi Vabariik eelotsusetaotlus) — Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s. versus Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát (Tarbijakaitse — Määrus (EÜ) nr 1924/2006 — Toidu kohta esitatavad toitumis- ja tervisealased väited — Artikli 2 lõike 2 punkt 6 — Mõiste „haigestumisohu vähendamise väide” — Artikli 28 lõige 2 — Kaubamärke või marginimetusi kandvad tooted — Üleminekumeetmed)$