Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8978 – AMF/KLP/Stena Sphere/Stena Renewable) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)