Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7783 – Hellman & Friedman/Securitas Direct Group) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)