Tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 11 juli 2014   Tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 11 juli 2014  .#RWE AG och RWE Dea AG mot Europeiska kommissionen.#Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för paraffinvax – Marknaden för råparaffin – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras – Prisfastställelse och uppdelning av marknader – Moderbolagets ansvar för överträdelser av konkurrensregler som begåtts av ett dotterbolag och ett gemensamt företag som delvis ägs av moderbolaget – Moderbolagets avgörande inflytande – Presumtion beträffande helägda dotterbolag – Övertagande – Proportionalitet – Likabehandling – 2006 års riktlinjer för beräkning av böter – Obegränsad behörighet.#Mål T‑543/08.