Hotărârea Tribunalului (Camera a treia) din 11 iulie 2014.#RWE AG și RWE Dea AG împotriva Comisiei Europene.#Concurență – Înțelegeri – Piața cerii de parafină – Piața gaciului de parafină – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE – Stabilirea prețurilor și împărțirea piețelor – Răspunderea unei societăți‑mamă pentru încălcările normelor de concurență săvârșite de filiala sa și de o întreprindere comună deținută parțial de aceasta – Influență decisivă exercitată de societatea‑mamă – Prezumție în cazul deținerii unei participații de 100 % – Succesiune – Proporționalitate – Egalitate de tratament – Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor – Fond.#Cauza T‑543/08. Hotărârea Tribunalului (Camera a treia) din 11 iulie 2014