Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 11 juli 2014  .#RWE AG en RWE Dea AG tegen Europese Commissie.#Mededinging – Mededingingsregelingen – Markt van paraffinewas – Markt van ‚slack wax’ – Beschikking waarbij een inbreuk op artikel 81 EG wordt vastgesteld – Vaststelling van de prijzen en verdeling van de markten – Aansprakelijkheid van een moedermaatschappij voor de inbreuken op de mededingingsregels gepleegd door haar dochteronderneming en door een gedeeltelijk door haar gehouden gemeenschappelijke onderneming – Door de moedermaatschappij uitgeoefende beslissende invloed – Vermoeden bij een 100 %-deelneming – Opvolging – Evenredigheid – Gelijke behandeling – Richtsnoeren voor de berekening van de geldboeten van 2006 – Volledige rechtsmacht.#Zaak T‑543/08. Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 11 juli 2014