Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 11. července 2014 Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 11. července 2014.#RWE AG a RWE Dea AG v. Evropská komise.#Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh parafínových vosků – Trh parafinového gáče – Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES – Stanovování cen a rozdělení trhů – Odpovědnost mateřské společnosti za porušení pravidel hospodářské soutěže, kterých se dopustili její dceřiná společnost a společný podnik, který částečně vlastní – Rozhodující vliv vykonávaný mateřskou společností – Domněnka v případě vlastnictví 100 % kapitálu – Nástupnictví – Přiměřenost – Rovné zacházení – Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006 – Pravomoc přezkumu v plné jurisdikci.#Věc T‑543/08.