Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1391/2013 zo 14. októbra 2013 , ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, pokiaľ ide zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu