Vec T-669/14: Žaloba podaná 15. septembra 2014 – Trioplast Industrier/Komisia