2015 m. sausio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/64, kuriuo 224-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu