Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2461 z 30. októbra 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 110/2014 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012