Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 23 januari 2014 Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 23 januari 2014.#Europese Commissie tegen Koninkrijk België.#Niet-nakoming – Vrij verrichten van diensten – Vrij verkeer van kapitaal – Inkomstenbelasting – Stortingen voor pensioensparen – Belastingvermindering alleen voor stortingen aan in dezelfde lidstaat gevestigde instellingen of fondsen – Samenhang van het belastingstelsel – Doeltreffendheid van de fiscale controles.#Zaak C‑296/12.