2014 m. sausio 23 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas$