Euroopa Kohtu otsus (kümnes koda), 23. jaanuar 2014$