Uznesenie Všeobecného súdu (druhá komora) z 3. decembra 2013 Uznesenie Všeobecného súdu (druhá komora) z 3. decembra 2013.#Pri SA proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory).#Výmaz – Návrhy predložené pri späťvzatí žaloby – Neprípustnosť.#Vec T‑159/12.