Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията по рибата тон в Индийския океан, и за отмяна на Решение 9398/1/14 REV 1