Nasledujúce informácie sú určené týmto osobám, skupinám a subjektom: AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), Ľudový front za oslobodenie Palestíny – „PFLP“, Ľudový front za oslobodenie Palestíny – hlavné veliteľstvo (alias „PFLP – Hlavné veliteľstvo“), „Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Revolučné ozbrojené sily Kolumbie“), ktoré sú uvedené v zozname ustanovenom v článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (pozri prílohu k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2015/513 z 26. marca 2015)