PROPCELEX Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP