Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Stratégia na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách (oznámenie)“ [COM(2014) 389 final]