Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7731 – Bpifrance/Springwater/Delion France) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)